Expect more than an investment
Become our partner

GN Group Real Estate Investors (REI)

To koncepcja współpracy skierowana do prywatnych i instytucjonalnych inwestorów, którzy są zainteresowani uczestnictwem w projektach deweloperskich realizowanych przez GN Group. Przystąpienie do klubu inwestora daje możliwość inwestowania w dobrze przemyślany projekt deweloperski z atrakcyjną stopą zwrotu na poziomie 8-13% rocznie (PLN) brutto.

Każdy z projektów realizowanych w ramach GN GROUP REI ma szczegółowo określone:

czas trwania inwestycji

ryzyko

przewidywaną stopę zwrotu

budżet i koszty

czas oraz strategię wyjścia z projektu

Inwestowanie w projekty deweloperskie wymaga ciągłego zdobywania wiedzy oraz budowy zespołu specjalistów.

Jesteśmy grupą fachowców, którzy wnikliwe śledzą i badają rynek nieruchomości, wybierają najlepsze oferty, opracowują szczegółowy projekt inwestycyjny, a następnie przedstawiają go Państwu zapraszając tym samym do wzięcia w jego udziale.

Struktura Realizacji Inwestycji

Dlaczego warto dołączyć
do GN GROUP REI?

Znajomość rynku

Badanie rynku i wybór tylko najlepszych lokalizacji

Uczciwa relacja

Cenimy długofalowe relacje biznesowe

Wspólne cele

Inwestowanie wspólnie z GN Group

Elastyczność i swoboda wyboru

Inwestor sam wybiera projekt, w który chce się włączyć oraz decyduje o wysokości środków finansowych, które chce zaangażować

Optymalizacja procesu deweloperskiego

Skoncentrowanie na osiągnięciu jak najwyższych zysków

Analiza wszystkich etapów projektu

Inwestor otrzymuje informacje odnośnie każdego etapu projektu wraz z dokładnie określonych ryzkiem

Czas trwania inwestycji 24-36 miesięcy

W zależności od projektu

Atrakcyjna stopa zwrotu na poziomie 8-13% w skali roku

W zależności od projektu

Podsumowanie i analiza zakończonych projektów

Transparentność

Okresowe raporty oraz roczne audyty

Zespół fachowców

Brak opłat członkowskich

Chcesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje odnośnie REI oraz aktualnie realizowanych projektach?

Prosimy, pozostaw swoje dane kontaktowe.