Działania CSR

CSR (z ang. – Corporate Social Responsibility) to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Przez tych zaś rozumie się, osoby lub organizacje, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na daną organizację lub pozostają pod wpływem jej działalności. Do grupy interesariuszy wewnętrznych zalicza się m.in. pracowników, udziałowców, właścicieli, rady nadzorcze; natomiast do grupy interesariuszy zewnętrznych: klientów, dostawców, społeczności lokalne, władze, instytucje finansowe, media, konkurentów, związki zawodowe. Firma odpowiedzialna społeczne to taka organizacja, która z jednej strony pozostaje otwarta i słucha swojego otoczenia, a zarazem prowadzi dialog z różnymi grupami swojego otoczenia.


źródło: Wikipedia

Inicjatywy, w które angażuje się GN Group

TENNIS ART

Cykliczne wydarzenie mające na celu wsparcie dzieci chorych, potrzebujących pomocy. Akcji towarzyszy Deblowy Turniej Tenisowy połączony z aukcją dzieł artystów plastyków.

Wyjątkowa triada – biznesu, sztuki i sportu – przyczyniła się do stworzenia wspaniałego projektu, któremu przyświeca jedna, najważniejsza intencja – dobroczynność. Wydarzeniu – od chwili powołania go do życia – przyświeca szlachetna idea niesienia pomocy najbardziej potrzebującym.

Edycję corocznie wspierają reprezentanci środowisk biznesowych, ludzie kultury i sztuki oraz wszystkie osoby, dla których filantropia to coś więcej niż tylko satysfakcja z niesienia pomocy innym. To potrzeba serca oraz efekt poczucia odpowiedzialności za los człowieka pokrzywdzonego przez życie.

Cały dochód z akcji zostaje przekazany na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Dziecięcego Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, mieszczącego się na ulicy Szpitalnej 27/33.

Akcja organizowana jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Dzieciaki Chojraki – Stowarzyszenie Wspierania Transplantacji i Onkologii Dziecięcej http://www.tennisart.pl

Podczas XIII edycji gali, która odbyła się 15-16 czerwca 2018 roku zebrano 120 800 zł.

Kwota ta pozwoli wesprzeć odział dziecięcy.

Siemianowickie Centrum Integracji

Od lat wspieramy, także Siemianowickie Centrum Integracji działające przy Zespole Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich. Jednym z wielu celów Fundacji, jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, jak również wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach przekazanych środków fundacja organizuje letni wypoczynek dzieci w formie półkolonii, funduje drobne upominki i nagrody w konkursach szkolnych. Dofinansowuje zakup uzupełniający środków dydaktycznych szczególnie z zakresu stymulacji polisensorycznej.

Zachęcamy do wspierania Fundacji. Razem możemy wywołać uśmiech na twarzy dzieci.

Fundacja Siemianowickie Centrum Integracji posiada konto w banku BZ WBK numer konta 74 1090 1766 0000 0001 3018 1073.

Deweloperzy Dzieciom

VIII EDYCJA AKCJI DEWELOPERZY DZIECIOM

Mnóstwo uśmiechów, pozytywna dawka energii, ogrom zabaw, wyjątkowe prezenty. Tak w kilku słowach można przedstawić cel akcji Deweloperzy Dzieciom, do której włączyliśmy się i my, przekazując cegiełkę wsparcia.

 Deweloperzy Dzieciom to jedna z najbardziej rozpoznawalnych akcji, która łączy deweloperów w imię pomocy dzieciom. To do niej włącza się od blisko dekady coraz większe grono przedstawicieli branży nieruchomościowej, a akcja z edycji na edycję bije rekordy w pomocy dzieciom. W tym roku event odbył się w Poznaniu po raz VIII, tym razem 4 grudnia w magicznej przestrzeni Laboratorium Wyobraźni przy Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, a wsparło go ponad 40 deweloperów. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tej jakże szlachetnej inicjatywie.